Siapa Imam Mahdi Itu?

Siapa Imam Mahdi itu siapa

Imam Mahdi Itu Siapa?

Imam Mahdi adalah seseorang yang akan memandu umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman. Beliau seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah SWT bertujuan untuk menghancurkan semua sifat kezaliman (Dajjal) serta akan menegakkan keadilan yang ada di muka bumi. Imam Mahdi  dikenal juga sebagai seorang pemimpin yang adil serta jujur. Selain itu juga menggunakan harta kekayaannya yang sangat banyak maupun melimpah untuk kemajuan umat manusia.

Pada dasarnya nama Imam Mahdi ialah salah satu nama gelar, yang mana sebagai nama gelar khalifah. Dalam artian lain juga jika Imam Mahdi ialah salah satu pemimpin yang telah diberikan petunjuk. Imam Mahdi sebenarnya memiliki nama asli yakni Muhammad bin Abdullah, nama ini sebenarnya disebut dalam sebuah hadist.

Menurut penjelasan yang didapat dari Rasulullah jika Mahdi ialah yang berasal dari umat Muhammad, kening lebar, memiliki hidung panjang serta mancung. Serta umur dari kekalifahannya sampai tujuh puluh tahun lamanya, dan masih masuk dalam keturunan dari cucu seorang Muhammad.

Perlu diketahui jika kehadiran Imam Mahdi bukanlah kemauan dari dirinya sendiri melainkan sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Serta Imam Mahdi sebenarnya tidak diketahui dirinya sendiri tetapi Allah SWT sudah mengisahkan dirinya dalam satu malam. Pada dasarnya hal tersebut juga masuk dalam hadist.

Yakni hadist “Al-mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah SWT dalam satu malam. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)”.

Demikianlah sedikit uraian mengenai siapa imam mahdi itu, semoga dengan artikel yang sedikit namun padat ini dapat membuka wawasan kita mengenai sosok imam mahdi yang mungkin belum kamu ketahui. Terimakasih.